Vanaf 2002 organiseert de Stichting Kunstmarkt Hoornse Meer al kunstmarkten. De meest recente was de markt op zaterdag 14 september 2019 rondom Wall House#2 aan de A.J. Lutulistraat 17 in de wijk Hoornse Meer. Deze datum viel samen met Open Monumentendag, waaraan Wall House#2 als modern monument meedeed. Het was een geslaagde samenwerking en voor herhaling vatbaar.

Het is zeker de bedoeling dit jaar weer een kunstmarkt te organiseren, vermoedelijk op of rond Open Monumentendag 2020 in het tweede weekend van september. Wij vragen kunstenaars die belangstelling hebben zich alvast aan te melden. Alle disciplines zijn welkom, zoals foto’s, poëzie, schilderijen, beelden, sieraden, glaskunst, zink, hoeden of tassen. Een aantal kunstenaars heeft zich al aangemeld.  

Of de markt definitief door zal gaan is nu nog onzeker vanwege het coronavirus en de ingrijpende gevolgen overal in de wereld, dus ook in Nederland. Zullen aan het einde van de zomer alle activiteiten met een liefst zo groot mogelijke opkomst weer zijn toegestaan? Zo ja, gelden dan nog steeds voorwaarden aan de hoeveelheid mensen tegelijk? Wij hopen het beste en zullen zo nodig passende maatregelen nemen.


inloggen